Özel Bilgem Ortaokulu

Günümüz modern eğitim anlayışı yapılandırmacılık yaklaşımı uyarınca öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarındaki gelişim görevlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamaları Bilgem Ortaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık servisi olarak öncelikli amacımızdır. Öğrencilerimizin kendilerini huzur ve güven ortamı içinde değerli olduklarını hissedecekleri, koşulsuz kabul ve saygı ilkeleri sayesinde düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir oluşum olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizi öğrencilerimize sunmaktayız.

Bilgem Ortaokulu rehberlik anlayışımızın temelini, öğrencilerimizin kendilerini ve çevrelerini tanımaları, ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin farkına varmaları, psikolojik-sosyal yönden olgunlaşmış birer birey olmaları yönündeki isteğimiz oluşturmaktadır.

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

– Öğrenci Görüşmeleri

– Veli Görüşmeleri

– Öğretmen Görüşmeleri

– Seminerler

– Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

– Danışman öğretmen Uygulaması

– Bireysel ve Grup Başarısını Arttırma Uygulamaları

– Motivasyon Toplantıları

Öğrenci Görüşmeleri

1- Bireysel Görüşmeler:

Öğrencilerimizin eğitsel-sosyal ve ruhsal gelişim alanlarında yaşadıkları sorunların tespitinde ve çözümünde kullanılan, öğrencilerimizi tanımaya ve kendilerine tanıtmaya yönelik çalışmaların planlandığı ve uygulandığı, gerekli görüldüğünde çeşitli test, envanter ve ölçeklerin yapıldığı görüşmelerdir. Bireysel görüşmelerimiz üç şekilde gerçekleştirilmektedir;

– Öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik servisimize başvurmaları yoluyla,

– Psikolojik danışma ve rehberlik servisinin gözlemleri sonucu gerekli gördüğü durumlarda,

– Öğretmenlerimizin ve velilerimizin isteğiyle.

2- Grup Görüşmeleri:

Öğrencilerimizin sınıf içi ve dışı davranışlarını düzenlemede, akademik başarılarını arttırmada, çevreye uyumlarını sağlamada benzer sorunlar yaşayan öğrencilerin bir araya getirilerek çeşitli rehberlik çalışmalarının uygulanması esasına dayanır.

Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin gelişimlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi için okul-aile işbirliğini temele alan rehberlik servisimizin gözlemleri sonucunda ya da velilerimizin kendi istekleri doğrultusunda düzenlenen randevulu görüşmelerdir.

Öğretmen Görüşmeleri

Psikolojik danışma ve rehberlik servisimiz belirli aralıklarla tüm öğretmenlerimizle öğrencilerimizin çok yönlü ele alındığı rehberlik merkezli toplantılar yapmaktadır.

Seminerler

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi öğrencilere yönelik bilgilendirici seminer çalışmaları düzenlenmektedir. Verimli ders çalışma, sınav kaygısı, hedef belirleme ve ulaşma, moral-motivasyon, ergenlik, sbs, aile içi iletişim… vb. konularda seminerler organize edilmektedir.

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Öğrencilerimizi yakın gözlem altında tutmak, sınıf içi davranış problemlerini çözmek ya da ortaya çıkmasını engellemek, uyum problemi yaşayan öğrencilerin oryantasyonunu sağlamak ve öğrencilerimizin akademik başarılarını takip etmek amacıyla sınıf içi rehberlik çalışmaları uygulanır. Verimli-etkili ders çalışma, sınavlara hazırlanma, planlı çalışma, öğrenmeye güdülenme, moral motivasyon etkinlikleri yapılmaktadır.

Danışman Öğretmen  Uygulaması

Sınavlara hazırlanmada çalışma ve başarı istikrarının çok önemli olduğu düşüncesiyle, Liselere giriş basamağında olan tüm öğrencilerimize başarı, moral motivasyon durumlarının takip edileceği danışman öğretmen  uygulaması sunmaktayız. Öğrencilerimizin bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, başarı ve moral durumlarının sürekli takip edilmesi uygulamamızın temelini oluşturmaktadır.

Bireysel ve Grup Başarısını Arttırma Uygulamaları

Öğrencilerimizin bireysel ders başarılarının ve sınıf başarı düzeylerinin sürekli takip edilmesi ve düzenlenmesi temeline dayanan çeşitli uygulamalar yapmaktayız. Öğrencilerimize öğrenmeyi öğrenme, ders çalışmayı sevme, programlı ders çalışma, sorumluluk sahibi olma, eksiklerinin farkına varma davranışlarını kazandırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Kişiye özel, gruba özel çalışma ve başarıyı arttırma programları hazırlamaktayız.

Motivasyon Toplantıları

Öğrencilerimizin samimi bir ortamda sınıf arkadaşlarıyla birlikte rahatlamalarını, moral motivasyon olarak yükselmelerini hedefleyen çaylı toplantılar düzenlemekteyiz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir