Özel Bilgem İlkokulu

Biyo-psiko-sosyal varlık olarak kabul edilen insan, her yönden gelişmeye açık bir özellik gösterir. Modern dünyada hızla gelişen teknolojik imkanlar, insanın büyük ölçüde işini kolaylaştırıyor olsa da, beraberinde farklı psikolojik, biyolojik ve sosyolojik sorunları getirmekte olduğu gözlemlenmektedir. Bireylerin sağlıklı birer kişilik geliştirmesi isteği yönlendirici rehberliği zorunlu kılmıştır. Böylelikle rehberlik, eğitimin bir parçası haline gelmiştir.

Rehberlik, bireyi tamamen yönlendirmek, belirli bir kalıba sokmaya çalışmak değildir. Rehberlik, bireyin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını sağlaması için yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik hizmetleri bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır.

Rehberlik eğitim uygulamaları öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedefler.

BİLGEM İLKOKULU Rehberlik Servisi olarak, öğrenciyi tanımaya ve onun da kendisini tanımasını sağlamaya özen gösterilmektedir. Rehberlik hizmetleri kapsamında beklenen hedefe ulaşmak ancak bu sayede mümkün olabilmektedir. Bireyin kendisini tanımasını sağlamak için öncelikle onu tanımak gerekir. Bu düşünceden hareketle öğrenciler yakından tanınmaya çalışılmaktadır. Kendisini tanıyan, anlayan ve kabul eden birey, çevresinin ve potansiyelinin de farkına varır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrencilerin, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur.

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

1- Bireysel Görüşmeler; Oryantasyon çalışmaları, Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme çalışmaları.

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarının da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel görüşmeler farklı şekillerde uygulanır.

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

2- Grup Görüşmeleri

– Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

– Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları” merkezli görüşmeler),

– Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları,

– Dikkat Çalışmaları,

– Öfke Kontrolü,

– Problem Çözme Becerisi gibi çalışmalar yapılmaktadır.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet veya telefonla aranarak)

– Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

–  Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ders başarısı, iletişim, ahlaki gelişim, davranış kalıpları ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili çeşitli dokümanlar hazırlanır.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Rehber öğretmen, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

Seminerler

1- Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Öğrencilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin ihtiyacı olduğu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sorun yaşadıkları konuya yönelik öğrencilere destek sağlayabilmek amacıyla yapılır. Seminerler sadece bulunulduğu zamana odaklı olmayıp öğrencileri yaşama hazırlamayı da hedeflemektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır.

Verimli Ders Çalışma Teknikleri

Test Çözme Stratejileri

Akran Zorbalığı

Temizlik ve Hijyen ( Bedensel Temizlik, Sınıf İçi Temizlik, Çevre Temizliği)

Mahremiyet ve İstismar

Olumlu Davranış Kalıpları

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Yıl içerisinde hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla  gerekli görüldüğü zamanlarda sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

Öğrencilerin bilişsel ve duygusal alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemeye yönelik ölçek, test ve envanterler uygulanır. Envanterler derse girilmek koşulu ile rehber öğretmen tarafından yapılır.

Ayrıca sınıf içi etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,” Ders Çalışma Planı Yapma ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve “Arkadaş İlişkileri”, “Olumlu Davranış Kalıpları”,  kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir